Voorschriften en attesten

Er worden geen voorschriften of attesten afgeleverd aan het secretariaat, zonder voorafgaand bezoek aan een arts. Medicatiegebruik moet altijd opgevolgd kunnen worden en hiervoor zien wij u graag op geregelde tijdstippen terug. Vraag steeds voldoende voorschriften tot een volgende controle! Het afleveren van voorschriften en attesten zonder onderzoek van een arts is strafbaar.

Wij danken U voor uw begrip.